sanimed

Избери апарата на бъдещето.
погрижи се за своето.

чавдар димитров – CEO

PEX - Плазмафереза

Процедурата наречена плазмафереза има за цел да премахне патогените в плазмата и да ги замести с подходящ разтвор. Плазмаферезата намира клинично приложение в хематологията, ревматологията, нефрологията и неврологията благодарение на способността си да премахва циркулиращите фактори с протеинов произход като имунни комплекси, авто антитела, екзогенни и ендогенни токсини.