sanimed

Избери апарата на бъдещето.
погрижи се за своето.

чавдар димитров – CEO

Хемофилтрация - RRT

AMPLYA предлага възможността за извършването на продължително или периодично лечение на бъбречна недостатъчност чрез използването на високо биосъвместитми кръвни филтри или хемодиализатори с различни повърхност/площ. Въз основа на използването на тези видове филтри, могат да се реализират терапии като – изолирана ултрафилтрация, хемофилтрация, хемодиализа и хемодиафилтрация. 

Бъбречните терапии, които могат да бъдат реализирани биват:

– Интермитентни 

  • IHF-HVHF – интермитентна хемофилтрация – високообменна хемофилтрация 
  • IHD-SLED – интермитентна хемодиализа – бавна нискоефектива диализа
  • IHDF – интермитентна хемодиализна филтрация 

– Продължителни

  • SCUF – бавна продължителна ултрафилтрация 
  • CVVH – продължителна вено-венозна хемофилтрация
  • CVVHD – продължителна вено-венозна хемодиализа
  • CVVHDF – продължителна вено-венозна хемодиафилтрация