sanimed

Избери апарата на бъдещето.
погрижи се за своето.

чавдар димитров – CEO

AMPLYA


Мултитерапевтичен и биотехнологичен отговор на лечението на полиорганна недостатъчност на пациенти в критично
състояние. Системата извършва различни видове екстракорпорално пречистване на кръвта чрез нов персонализиран и интегриран
подход: единна система с безброй възможности. Разработено и произвеждано от Bellco - част от Medtronic Real
Care Solutions.

Видове процедури, които се извършват ц помощта на системата системата:
- SLED - бавна продължителна диализа
- SCUF - бавна продължителна ултрфилтрация
- CVVH - бавна продължителна вено-венозна хемофитлрация
- CVVHD - продължителна вено-венозна хемодиализа
- CVVHDF - продължителна вено-венозна хемодиафилтрация
- IHF-HVHF - интермитентна хемофилтрация - хемофилтрация с голям обем
- IHD - интермитентна хемодиализа
- IHDF - интермитентна хемодиафилтрация
- CPFA - каскадна плазмафилтрация и адсорбция
- HP - хемоперфузия
- PEX - плазмафереза/плазмен обмен
- ABYLCAP - премахване на СО2
- ABYLCAP HD - премахване на СО2 и хемодиализа
За повече информация моля посетете следните линкове като натиснете съответните бутони.