sanimed

Избери апарата на бъдещето.
погрижи се за своето.

чавдар димитров – CEO

CARPEDIEMCArdio Renal PEdiatric DIalysis Emergency Machine

*подходящото устройство за новородени и педиатрични пациенти с остра бъбречна недостатъчност

 

Честотата на случаите на остра бъбречна недостатъчност в отделенията за интензивно лечение на новородени

достига проценти от 5 до 20%. CARPEDIEM е проектиран да предложи миниатюрно и преносимо устройство, 

което отговаря на изискванията за безопасност и ефикасност при бъбречно заместващите терапии при 

новородени пациенти.

CARPEDIEM е диализната система за най-малките пациенти, която при наличие на остра бъбречна недостатъчност

се явява алтернатива на  перитониалната диализа. CARPEDIEM е проектиран да предложи екстракопорална бавна 

продължителна бъбречнозаместваща процедура за пациенти с малко тегло, като отговаря на безопасността и 

ефикасността, необходими за нашия най-крехък и ценен пациент.

CARPEDIEM е предназначен за бавна продъкжителна бъбречнозаместваща процедура (CRRT) за пациенти

с тегло 2,5 кг или повече.